سیمای رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در قرآن كریم

نظارت بر اعمال و رحمت برای جهانیان

بی تردید اگر نقش دعوت و هدایت رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در زندگی بشر كاویده شود و ظلمت هایی را كه زدود، قید و بندهایی را كه از بین برد و افقهای روشنی را كه در چشم انداز زندگی بشر ایجاد كرد، ارزیابی گردد، آن گاه معنای «رَحْمَةً لِلْعَالَمِین» روشن می شود.

حسن عرفان

نظارت بر اعمال 

(( وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُون))؛[1]«و بگو: عمل كنید پس خداوند، فرستاده اش و مؤمنان، كار شما را می نگرند. البتّه مقصود از «مؤمنون» امامان(علیهم السلام) هستند.[2]

از این آیه، روشن می شود كه حقیقت اعمال، مشهود و در دیدگاه نبی اكرم(صلی الله علیه وآله) هست.

ادامه مطلب را کلیک کنیدبرچسب ها : نظارت بر اعمال , رحمت برای جهانیان , سیمای رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در قرآن كریم , سیمای رسول خدا(صلی الله علیه وآله) , سیمای رسول خدا , رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در قرآن كریم , قرآن كریم ,


نظام تمدن نوین اسلامی