سید جواد حسینی

علم امام

امام هر زمان شاهد بر اعمال مردم و باب الله بوده و مخزن علم الهی و مفسّر وحی است. از این رو، باید مصون از خطا واشتباه باشد. بنابراین، خداوند آنان را از تمام پلیدیها دور ساخته است.

در برخی از سخنان حضرت صادق(ع) ضمن تأكید بر نص در امامت و نام بردن امامان، به فلسفة اسرار آن نیز اشاره دارد. رازهای باطنی دین، ولایت الله است كه خداوند جبرئیل را مأمور كرد كه به سوی حضرت محمد(ص) آورد. پیامبر آنها را به حضرت علی(ع) تسلیم كرد و سپس این اسرار میراث امامان گردید و آنان ناچار بودند تا رازهای باطنی دین را پنهان دارند. از این رو، نص به معنای انتقال علم لدنّی است كه به گونه ای انحصاری و مشروع به امامان خاص الهی از خاندان پیامبر (ص) و از نسل امام علی(ع) اختصاص دارد و تنها از امام قبلی به جانشین و وصی او می رسد.1

ادامه مطلب را کلیک کنید
برچسب ها : علم لدنی , علم امامان , حدود علم امام , معرفت امام , شناخت علم امام , علم , امام ,

صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ]
نظام تمدن نوین اسلامی