تقسیم بچه‌داری

خانم فاطمه طباطبایی ( عروس امام): خانم تعریف می‌کردند که چون بچه‌هایشان شبها خیلی گریه می‌کردند و تا صبح بیدار می‌ماندند؛ امام شب را تقسیم کرده بودند...

خانم فاطمه طباطبایی ( عروس امام): خانم تعریف می‌کردند که چون بچه‌هایشان شبها خیلی گریه می‌کردند و تا صبح بیدار می‌ماندند؛ امام شب را تقسیم کرده بودند، یعنی مثلاً دو ساعت خودشان از بچه‌ نگهداری می‌کردند و خانم می‌خوابیدند و دو ساعت خود می‌خوابیدند و خانم بچه‌ها را نگهداری می‌کرد.
روزها بعد از تمام شدن درس، امام ساعتی را به بازی با بچه‌ها اختصاص می‌دادند تا کمکخانم در تربیت بچه‌ها باشند. ( برداشت‌هایی از سیره‌ی امام خمینی، ج 1، ص 71)خوش به حال من که چنین همسری دارم

خانم زهرا اشراقی (نوه امام): امام علاقه و محبت وافری به همسرشان داشتند به طوری که ازنظر امام همسرشان در یک طرف قرار داشتند و بچه‌هایشان در طرف دیگر و این دوست داشتن با احترام خاصی همراه بود...

خانم زهرا اشراقی (نوه امام): امام علاقه و محبت وافری به همسرشان داشتند به طوری که ازنظر امام همسرشان در یک طرف قرار داشتند و بچه‌هایشان در طرف دیگر و این دوست داشتن با احترام خاصی همراه بود. یادم هست یک بار که خانم مسافرت رفته بودند آقا خیلی دلتنگی می‌کردند. وقتی ایشان اخم می‌کردند، ما به شوخی می‌گفتیم اگر خانم باشند آقا می‌خندند، وقتی نباشند آقا ناراحت هستند و اخم می‌کنند. خلاصه ما هر چه سر به سر آقا گذاشتیم اخم ایشان باز نشد. بالاخره من گفتم خوش به حال خانم که شما اینقدر دوستشان دارید و امام گفتند: «خوش به حال من که چنین همسری دارم. فداکاری که خانم در زندگی کردند، هیچ کس نکرده است.» (برداشت‌هایی از سیره‌ی امام خمینی، ج 1، ص 74)

صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ]
نظام تمدن نوین اسلامی