سریال های تلوزیونی

ردیف تاریخ برگزاری نام سریال سرور سینمای استراتژیک سرور اندیشکده
۱ ۱۶ / ۱۰ / ۸۹ سریال فرینج بخش ۱ video video
۲ ۱۶ / ۱۰ / ۸۹ سریال فرینج بخش ۲ video video
۳ ۳۰ / ۱۰ / ۸۹ سریال فرینج بخش ۳ video video
۴ ۷ / ۱۱ / ۸۹ سریال فرینج بخش ۴ video video
۵ ۷ / ۱۱ / ۸۹ سریال فرینج بخش ۵ video video
۶ ۲۱ / ۱۱ / ۸۹ سریال فرینج بخش ۶ video video
۷ ۲۲ / ۲ / ۹۰ سریال فرینج بخش ۷ video video
۸ ۲۹ / ۲ / ۹۰ سریال فرینج بخش ۸ video video
۹ ۱۸ / ۳ / ۹۱ سریال فرینج بخش ۹ video video
۱۰ ۲۵ / ۳ / ۹۱ سریال فرینج بخش ۱۰ video video
۱۱ ۱ / ۴ / ۹۱ سریال فرینج بخش ۱۱ video video
۱۲  ۱۲ / ۱۱ / ۹۱ سریال فرینج بخش ۱۲ video video
۱۳ ۱۹ / ۱۱ / ۹۱ سریال فرینج بخش ۱۳ video video
۱۴ ۸۹/۳/۱۰ سریال لاست(فصل ۱) video
۱۵  ۸۹/۳/۱۷ سریال لاست(فصل ۱ بخش ۲) video
۱۶ ۸۹/۳/۲۴ سریال لاست(فصل۲) video
۱۷ ۸۹/۳/۳۱ سریال لاست(فصل دوم بخش ۲) video
۱۸ ۸۹/۴/۷ سریال لاست(فصل ۳) video
۱۹ ۸۹/۴/۱۴ سریال لاست(فصل ۳ بخش ۲) video
۲۰ ۸۹/۴/۲۸ سریال لاست(فصل ۴) video
۲۱ ۹۰/۹/۱۷ سریال Midas video
22 91/8/25 سریال Political Animals video
23 89/3/3 سریال ویکتوریا video
۲۴ ۸۹/۲/۲۰ سریال The Prophecy video
25 89/2/13 سریال Point Pleasant video
26 89/1/30 سریال سوپر نچرال video
۲۷ ۸۹/۱/۲۳ سریال Angels In America video
28 89/1/13 سریال desperate Housewives video
29 88/12/24 سریال The 4400 video
30 88/12/17 سریال kyle XY video
31 88/12/3 سریال Heroes video
32 88/11/19 سریال جریکو video
۳۳ ۸۸/۱۱/۱۲ سریال The Unit video
34 88/11/5 سریال Prison Break video
35 88/10/21 سریال ۲۴ video
۳۶ ۸۸/۱۰/۱۴ سریال Alias video

فیلم های سینمایی

ردیف تاریخ برگزاری نام فیلم یا سریال سرور سینمای استراتژیک سرور کلبه کرامت
 ۱  ۹ / ۱۰ / ۸۹ فیلم اینسپشن video video
 ۲ ۷ / ۹ / ۸۷ فیلم ملک سلیمان video
 ۳ ۳۰ / ۹ / ۹۱  فیلم سفر سنگ video video
۴  ۱۰ / ۱۲ / ۹۱ فیلم Game Change video video
5 ۳ / ۶ / ۹۰ فیلم سقوط شاهین سیاه video video
۶ ۵ / ۲ / ۸۷ فیلم Beowulf video video
7  ۹۱ / ۸ / ۴  فیلم Upside Down video video
 ۸ ۲۲ / ۱ / ۹۲  فیلم Liberal Art video video
 ۹  ۲۱ / ۲ / ۹۱ فیلم In Time video video
 ۱۰  ۵ / ۸ / ۹۰ فیلم Wall Street 1 video video
11 ۱۲ / ۸ / ۹۰ فیلم ۲ Wall Street video video
12 ۳ / ۹ / ۹۰ فیلم Margin Call video video
13  ۲ / ۶ / ۹۱ فیلم Black Heaven video video
14 ۲۳ / ۹ / ۹۱ فیلم Prometheus video video
15 ۳۰ / ۱ / ۸۶ فیلم ۳۰۰ و یک شب با شاه و اسکندر video video

 
برچسب ها : سریال فرینج , سریال لاست , سریال Midas , سریال Political Animals , سریال ویکتوریا , سریال The Prophecy ,


نظام تمدن نوین اسلامی