دیگر همه می‌دانند اصلی ترین و راهبردی ترین مواضع انتخاباتی کشور توسط رهبر معظم انقلاب اتخاذ خواهد شد و تحلیل گران داخلی و خارجی در این ایام منتظر اظهار نظرهای انتخاباتی ایشان هستند.

امسال هم قطعا مواضع ایشان جهت گیری‌های مردم را تعیین خواهد کرد و درانتخابات ۹۲ باید  منتظر شاخص‌هایی باشیم که رهبری با توجه به نیاز مقطع فعلی انقلاب اسلامی‌طرح می‌کنند اما در عین حال بازخوانی شاخص‌های تبیین شده در گذشته نیز ضروری و راهگشاست.

تشخیص این که کدامیک از افرادی که خود را در معرض رای مردم قرار می‌دهند با این شاخصه‌ها تطبیق دارد بر عهده مردم هوشیار ایران عزیز است.

اهم برنامه‌های مورد انتظار از ریاست جمهوری از منظر امام خامنه ای

صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
نظام تمدن نوین اسلامی