بسیاری از ضعف‌های اعتقادی از ضعف‌های اخلاقی نشأت می‌گیرد.

برخی انسان‌ها می‌خواهند به دلخواه خودشان رفتار کنند و قید و بندی نداشته باشند؛ از این رو اعتقادات مخالف دلخواهشان را نمی‌پذیرند.

غالب کسانی که در دام این چنین شکاکیت‌هایی می‌افتند و از سایت‌های مختلف متأثر می‌شوند انگیزه‌ای شیطانی در درونشان هست که گاهی خودشان متوجه نیستند. آن‌ها دنبال بهانه‌ای برای ارتکاب گناه می‌گردند.

 عقل می‌گوید: دست‌‌کم احتیاط کنید! وقتی نمی‌دانی که این مایع زهر است یا شربتی گوارا، از آن پرهیز کن و شربتی سالم تهیه کن و بنوش!


ایراد شده در دفتر مقام معظم رهبری است  در تاریخ 30/06/90


صفحات سایت: [ ... ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
نظام تمدن نوین اسلامی