برای داشتن نظام ارزشی سه راه کلی می‌توانیم انتخاب کنیم تا چنین پایه محکم اعتقادی و ارزشی‌ را در قلب خودمان ایجاد کنیم.

یکی کمک گرفتن از عامل فطری است که در همه ما هست و نمی‌توانیم آن را انکار کنیم و صددرصد با آن مخالفت کنیم.

اصل اعتقاد به خدا، نبوت و قیامت کافی نیست تا ما در عمل کاملا ارزش‌های دینی و الهی را رعایت کنیم؛ بلکه شرط دیگری هم برای تأثیربخشی این اعتقادات در مقام عمل لازم است. باید انگیزه‌ای درونی و قوی وجود داشته باشد تا ما را وادار به عمل کند.


ایراد شده در دفتر مقام معظم رهبری است  در تاریخ 30/06/90صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
نظام تمدن نوین اسلامی