اولین قدم در رسیدن به سعادت شناخت امیال و نیاز های جسمی و  روانی خودمان است،

بله برای رسیدن به سعادت و خوشبختی (البته نه فقط خوشبختی ای  که محدود به قبل از مرگ است بلکه برای بعد از مرگ نیز تا  بینهایت اینده ادامه داشته باشد) این چنین شناختی لازم است ، چون:


ادامه مطلب را کلیک کنید


نظام تمدن نوین اسلامی