الف)مقصود از روح علمی چیست؟

مقصود این است: علم اساساً از غریزه حقیقت‌جویی سرچشمه می‌گیرد؛ خداوند انسان را حقیقت‌طلب آفریده است؛ یعنی انسان می‌خواهد حقایق را آن‌چنان‌که هستند بفهمد، می‌خواهد اشیاء را همان‌طور كه هستند بشناسد و درك كند و این فرع بر این است كه انسان خودش را نسبت به حقایق بی‌طرف و بی‌غرض نگاه دارد. اگر انسان خودش را بی‌غرض نگاه دارد و بخواهد حقیقت را آن‌چنان‌که هست كشف كند نه اینكه بخواهد حقیقت آن طوری باشد كه او دلش می‌خواهد، [در این صورت او دارای روح علمی است.] یک‌وقت انسان مدّعایی را پیش خودش فرض كرده، بعد می‌خواهد حقیقت آن‌جوری باشد كه او دلش می‌خواهد. این خودش منشأ گمراهی است[1].  
روح علمی یعنی روح حقیقت‌جویی، روح بی‌غرضی و طبعاً روح بی‌تعصبی، روح خالی از جمود و روح خالی از غرور. وقتی انسان روایات زیادی را كه در موضوع علم واردشده است مطالعه می‌کند، می‌بیند چقدر تكیه شده است روی این مطلب كه یك عالم نباید تعصب داشته باشد، نباید جمود داشته باشد، نباید تجزّم داشته باشد كه هرچه من تشخیص دادم لیس الاّ و فقط همین است[2].
روح علمی


ب) روح علمی ثمره‌ی روح دینی است
روح دینی، کمک و پشتیبان روح علمی است، شما باید روح علمی و علم‌گرایی را و این‌که این جهان عظیم قاعده‌هایی دارد و بر تمام اجزایش قوانینی حکم‌فرماست و ما از طرف دین مأموریم که این قوانینی را کشف کنیم تا بتوانیم این جهان را درراه تعالی و سعادت خویش و جامعه خویش اداره کرده و طبق این قوانین توسعه دهیم زیرا بشر خلق‌شده تا بر سنگ و چوب و درخت و روی زمین و زیرزمین حکومت کند؛ خلق نشده که محکوم این‌ها باشد، این حاکمیتِ بر روی زمین - که فلسفه‌ی وجودی و وظیفه‌ی اصلی بشر است - محقق نمی‌شود، مگر آن‌وقتی که شما قوانین حاکم برجهان را بشناسید و این قوانین را فقط با علم می‌توان شناخت، پس روح علمی یک هدف مهم است[3].


............................................................................
[1] مجموعه آثار شهید مطهری. ج 22، ص 713. 
[2] مجموعه آثار شهید مطهری،1383، ج 22، ص 714. 
[3] بیانات امام خامنه‌ی -دام ظلله العالی- در دیدار با اعضاى «گروه دانش» صداى جمهورى اسلامى ایران در تاریخ 15-11-1370.


برچسب ها : روح علمی , علم‌گرایی , هدف مهم , فلسفه‌ی وجودی بشر , وظیفه‌ی اصلی بشر , فلسفه‌ی وجودی , وظیفه‌ی اصلی ,


نظام تمدن نوین اسلامی