بهترین موضوع یرای دانستن؟

همه ی ما از همان روزی که می فهمیم روی پای خود ایستادیم و مستقل هستیم برای خود برنامه ها و  آرزو ها داریم قوه کنجکاویی یا به بیان بهتر خواست روحی و فطری علم آموزی ما ، ما را به جستجو کردن و فهمیدن وا می دارد تا برای نیکو زیستن و استفاده هرچه بهتر از زندگی محدود خود مطالعاتی داشته باشیم ؛


البته می دانیم که:

  • این کنجکاوی ها در ما مقدس و متعالی است ؛ کودک با فطرت کنجکاوی از رحم مادر پا به دنیا می نهد و با کنجکاوی چشم اش را باز می کند تا با چیزهای جدید آشنا شود؛
  • این میل در ما ، تمام شدنی نیست بلکه هر چقدر هم بفهمیم باز کنجکاوتر می شویم؛
  • هرچیزی ارزش فهمیدن ندارد چون عمر محدود ما اجازه نمی دهد وقت با ارزش خود را صرف کنجکاوی های بی خود و فهمیدن چیزهای الکی و بی ارزش نماییم؛
  • نکته ی آخر اینکه دانستنی ها و سوژه ها هم برای ارضا شهوت علم آموزی ما  نا محدود است؛

مهمترین سوال برای یافتن پاسخ


ادامه مطلب را کلیک کنید


و می دانیم همین حس کنجکاوی و میل علم آموزی است که ما را وادر می کند:

  •  بخوریم تا با طعم ها آشنا شویم ،
  • سفر کنیم تا با مکانهای طبیعی و بناهای قدیمی و آثار گذشتگان آشنا شده و در مورد آنها تامل کنیم ،
  • موسیقی و سخنرانی گوش می دهیم تا آهنگ ها و سخنان جدید بدانیم ،
  • وادار می کند تا با مردم رابطه داشته باشیم تا با همنوعان ، و علایق و خواسته های آنها آشنا شده و احساس و نظر آنها را نسبت به خودمان بدانیم؛
  • زیر میکرسکب یا تلسکوب برویم و همه و همه برای کسب دانشی جدید برای استفاده ی سودمند از عمرمان است؛ آه که این میل چه قوه ی مقدسی است که خدا در ما به ودیعه نهاده.

 

اما بهترین سوژه برای تحقیق و ارضای میل کنجکاوی  ما چیست؟

این را باید از کسی پرسید که واقعا انسان شناس است و می داند چه دانشی برای انسان سودمند است؛بیاید پای درس علی بن ابی طالب علیه السلام ایشان شاید پاسخی داشته باشد:

مَعرِفَةُ النَّفسِ

۰1.الإمامُ علیٌّ علیه السلام : المَعرِفَةُ بِالنَّفسِ أنفَعُ المَعرِفَتَینِ . ۱
۰2.عنه علیه السلام : أفضَلُ المَعرِفَةِ مَعرِفَةُ الإنسانِ نَفسَهُ . ۲
۰3.عنه علیه السلام : أفضَلُ الحِكمَةِ مَعرِفَةُ الإنسانِ نَفسَهُ و وُقوفُهُ عِندَ قَدرِهِ . ۳
۰4.عنه علیه السلام : غایَةُ المَعرِفَةِ أن یَعرِفَ المَرءُ نَفسَهُ . ۴
۰5.عنه علیه السلام : مَعرِفَةُ النَّفسِ أنفَعُ المَعارِفِ . ۵
۰6.عنه علیه السلام : أفضَلُ العَقْل مَعرِفَةُ الإنسانِ نَفسَهُ ، فمَن عَرَفَ نَفسَهُ عَقَلَ ، و مَن جَهِلَها ضَلَّ . ۶
۰7.عنه علیه السلام : نالَ الفَوزَ الأكبَرَ مَن ظَفِرَ بِمَعرِفَةِ النَّفسِ 7. 

خود شناسى

۰1.امام على علیه السلام : خود شناسى، سودمندترینِ دو شناخت است.
۰.2.امام على علیه السلام : برترین شناخت، خود شناسى انسان است.
۰3.امام على علیه السلام :« برترین حكمت این است كه انسان خود را بشناسد و اندازه خویش را نگه دارد »
۰4.امام على علیه السلام : نهایت معرفت این است كه آدمى خود را بشناسد.
۰5.امام على علیه السلام : خود شناسى، سودمندترین شناختهاست.
۰6.امام على علیه السلام : برترین خرد ورزى، خود شناسى انسان است. پس، هركه خود را شناخت خردمند شد و هركه خود را نشناخت گمراه گشت.
۰7.امام على علیه السلام : كسى كه موفق به خود شناسى شود، به بزرگترین پیروزى دست یافته است.

...............................................................

1.غرر الحكم : ۱۶۷۵ .
2.غرر الحكم : ۲۹۳۵ .
3.غرر الحكم : ۳۱۰۵ .
4.غرر الحكم : ۶۳۶۵ .
5.غرر الحكم : ۹۸۶۵ .
6.غرر الحكم : ۳۲۲۰ .
7.غرر الحكم : ۹۹۶۵.

 

ادامه دارد...برچسب ها : بهترین موضوع یرای دانستن؟ , محوری ترین سوال , سوال اصلی , سوال اساسی , بهترین تحقیق , تحقیق روز , مساله ی اساسی ,


نظام تمدن نوین اسلامی