تبلیغات
بصیرت آخرالزمانی
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه دوم - دین برای آبادانی دنیا
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه دوم - دین برای آبادانی دنیا
• زمان : 55:04
یکی از مباحث مهم در معارف دینی، تبیین رابطه دین و دنیا است. فعالیت‌های یهود و تفکر صهیونیسم و برداشت‌های ناصحیح از برخی روایات در مذمت دنیا، باعث شده که بسیاری از مؤمنین پرداختن به امور دنیا را در تنافی با دینداری و معنویت بدانند. در این جلسات که در دهه دوم فاطمیه(س) برگزار شده، نسبت دین و دنیا توسط استاد پناهیان با ارائه مستندات تفصیلی از معارف و سیره اهل بیت(ع) تبیین شده است. مطالبی در مورد اصل حیات و نعمت زنده بودن در این دنیا و آثاری که این توجه دارد، تأثیر دین بر اداره کامل و بدون نقص دنیا و معنویت حاصل از اهتمام به امور دنیوی به قصد کسب رضایت خداوند، و چگونگی نفوذ این تفکر که دینداری از دنیاداری جدا است و ..... از جمله مباحث مورد اشاره استاد در این پنج جلسه است.
زمان: فاطمیه 93 - 1393/1/14
مکان: حسینیه آیت الله حق شناس
تعداد: 5 جلسه
ادامه مطلب را کلیک کنید
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه دوم - دین برای آبادانی دنیا - جلسه اول 55:04
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه دوم - دین برای آبادانی دنیا - جلسه دوم 52:52
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه دوم - دین برای آبادانی دنیا - جلسه سوم 24:59
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه دوم - دین برای آبادانی دنیا - جلسه چهارم 47:26
حجت الاسلام پناهیان - فاطمیه دوم - دین برای آبادانی دنیا - جلسه پنجم 48:31


برچسب ها : دانلود مجموعه جلسات استاد پناهیان , دین برای آبادانی دنیا , جلسات استاد پناهیان با موضوع دین برای آبادانی دنیا , دانلود جلسات استاد پناهیان با موضوع دین برای آبادانی دنیا , دانلود سخنرانی استاد پناهیان با موضوع دین برای آبادانی دنیا , سخنرانی استاد پناهیان با موضوع دین برای آبادانی دنیا , سخنرانی استاد پناهیان موضوع دین برای آبادانی دنیا ,


نظام تمدن نوین اسلامی