سیمای رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در قرآن كریم

نظارت بر اعمال و رحمت برای جهانیان

بی تردید اگر نقش دعوت و هدایت رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در زندگی بشر كاویده شود و ظلمت هایی را كه زدود، قید و بندهایی را كه از بین برد و افقهای روشنی را كه در چشم انداز زندگی بشر ایجاد كرد، ارزیابی گردد، آن گاه معنای «رَحْمَةً لِلْعَالَمِین» روشن می شود.

حسن عرفان

نظارت بر اعمال 

(( وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُون))؛[1]«و بگو: عمل كنید پس خداوند، فرستاده اش و مؤمنان، كار شما را می نگرند. البتّه مقصود از «مؤمنون» امامان(علیهم السلام) هستند.[2]

از این آیه، روشن می شود كه حقیقت اعمال، مشهود و در دیدگاه نبی اكرم(صلی الله علیه وآله) هست.

ادامه مطلب را کلیک کنید

جالب نظر است كه بگویم: بنابر تفسیرعلّامة طباطبایی(رحمه الله)، «هیچ دلیلی برای تخصیص خطاب إعملُوا نداریم و آن خطاب، هر عمل كننده ای را فرا می گیرد چه كافر و چه منافق و چه مؤمن.»[3]

در آیة دیگر آمده است: (( وَ سَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ))؛[4]در این آیه، كلمة مؤمنون نیامده است. در روایات فراوانی، عرضة اعمال بر آن حضرت، مطرح شده است. مانند این روایت:

«فَإِذَا أنَا مِتُّ كَانَتْ وَفَاتِی خَیْراً لَكُمْ تُعْرَضُ  عَلَیَّ  اَعْمَالُكُمْ؛[5]و زمانی كه بمیرم، مرگم برای شما خیر است. اعمال شما بر من عرضه می گردد.»

رحمت برای جهانیان

(( وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ))؛[6]«و ما تو را نفرستادیم مگر رحمتی برای جهانیان.»

علاّمه طباطبایی(رحمه الله) در تفسیر این آیه فرموده است: «یعنی تو رحمتی هستی كه به سوی همة اجتماعات بشری فرستاده شده ای» و نوشته اند: «پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله) برای اهل دنیا رحمت است؛ زیرا دینی آورده است كه به كارگیری آن، خوشبختی مردم را در دنیا و آخرت به دنبال دارد.»[7]

بی تردید اگر نقش دعوت و هدایت رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در زندگی بشر كاویده شود و ظلمت هایی را كه زدود، قید و بندهایی را كه از بین برد و افقهای روشنی را كه در چشم انداز زندگی بشر ایجاد كرد، ارزیابی گردد، آن گاه معنای «رَحْمَةً لِلْعَالَمِین» روشن می  شود.


پی نوشت:  

[1]. توبه / 105.

[2]. المیزان، ج‏9، ص‏385.

[3]. همان، ص‏378.

[4]. توبه / 94.

[5]. كنز العمّال، ج‏11ف ص‏407؛‌ بحار الانوار، ج‏17، ص‏149، ح‏45.

[6]. انبیاء / 107.

[7]. المیزان، ج‏14، ص‏331.  

منبع : ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره 166.برچسب ها : نظارت بر اعمال , رحمت برای جهانیان , سیمای رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در قرآن كریم , سیمای رسول خدا(صلی الله علیه وآله) , سیمای رسول خدا , رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در قرآن كریم , قرآن كریم ,


نظام تمدن نوین اسلامی