دسته بندی : دانلود مستند ,

War  مستند بهانه ای برای جنگ

فیلم مستند بهانه ای برای جنگ (ویژه سالگرد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱) مروری دارد بر حوادث یازده سپتامبر و نکات مشکوک و ابهامات در این رابطه و بهانه ها و زمینه سازی های آمریکا برای حمله به کشورهای مختلف از جمله کوبا، افغانستان، عراق و …

 

 


videodl50  مستند بهانه ای برای جنگ
نظام تمدن نوین اسلامی