دسته بندی : دانلود مستند ,

akharin nafar11 مستندآخرین کسی که خارج شد

مستند "آخرین کسی که خارج شد"پیرامون واگویه های تنها بازمانده ساختمان های دوقلو در نیویورک پیرامون حادثه یازده سپتامبر است.

تهیه شده در واحد مانیتورینگ مستضعفین  MOSTAZAFIN.TV
 

 

دانلود

نظام تمدن نوین اسلامی