دسته بندی : دانلود مستند ,

csis11 مرکز مطالعات استراتژیک و جهانیCSIS (سازندگان سلطه)

مرکز مطالعات استراتژیک و جهانی واقع در شمال غربی واشنگتن دی سی قرار دارد.

ری اسکلاین عضو دفترخدمات استراتژیک و رابط سازمان جاسوسی انگلیس و آمریکا و تحلیلگر ارشد دوران سردبود.بعد از شکل گیری سیا از دل دفتر مطالعات استراتژیک به آنجا منتقل شد و تغییرات زیادی را ایجادکرد.ویدر مقام معاون سازمان سیا و دو نفر دیگر تصمیم به ایجاد دفتری دیگر گرفتند که در آن بابکارگیری کارشناسان کار آزموده تحلیل ها پخته را به مدیران آمریکا ارائه کنند.

تهیه شده در واحد مانیتورینگ مستضعفین  MOSTAZAFIN.TV


 نظام تمدن نوین اسلامی