دسته بندی : دانلود مستند ,

مستند سرانجام نامبارک

مستند سرانجام نامبارک
• زمان : 32:15
مستند سرانجام نامبارک
مستندی پیرامون سرانجام سیاست های مزورانه ابوالحسن بنی صدر در رابطه با انقلاب ، امام خمینی (رحمة الله علیه) ، مجلس و ملت و دفاع مقدستماشای آنلاین

[

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

]
نظام تمدن نوین اسلامی