دسته بندی : آراء رهبری ,

یكى دیگر از نیازهاى عمده‌ى شما مسأله‌ى اخلاق و معنویت است. شماها جوانهاى خوبى هستید؛ این را بدون تعارف مى‌گویم؛ انصافاً جوانهاى بسیجى ما، جوانهاى خوبى هستند. اما خوبى مراتبى دارد. هیچ وقت در خوب بودن و خوب شدن حد نشناسید؛ مرتب در حال بالاتر رفتن باشید. سعیتان این باشد كه گناه نكنید. فرائض را با شوق و رغبت انجام بدهید. از یاد خدا غفلت نكنید. با قرآن انس پیدا كنید. در محیطهاى گوناگون كه با همدیگر هستید، سعى كنید به دیندارى و معنویتِ یكدیگر كمك كنید. اگر رفیقى در جایى پایى كج مى‌گذارد، او را برادرانه و مشفقانه باز بدارید. عزیزان من! از لحاظ اخلاق خودسازى كنید. انسان با تمرین، همه‌ى كارها را، همه‌ى خلقیات و خوى‌ها را مى‌تواند به خودش بدهد؛ بخصوص در فصل جوانى كه شما هستید. در فصل ما - فصل پیرى - محال نیست، اما خیلى سخت است. در فصل شما نه، خیلى آسان است. اگر بى‌نظمید و بخواهید به خودتان نظم بدهید، آسان است. اگر بخیلید و بخواهید به خودتان سخاوت بدهید، آسان است. اگر بداخلاق و اخم‌رو و ترش‌رو و بهانه‌گیرید و بخواهید به خودتان خوش‌اخلاقى بدهید، آسان است. اگر غیبت‌كننده و ایرادگیرنده‌ى از این و آنید و بخواهید خودتان را نگه دارید، آسان است. با تمرین! با تمرین حقیقتاً مى‌توانید به سمت تعالى حركت كنید؛ به این احتیاج دارید. این جوانهایى كه اول وارد دانشگاه مى‌شوند، غالباً دلهاى پاكى دارند و دلشان هم مى‌خواهد كه یك كانون معنویتى پیدا كنند و به او بپیوندند؛ بسیج مورد نظر آنهاست و از بسیج توقع دارند. شما به یك معنا، شبیه ما طلبه‌ها هستید: مردم از طلبه‌ها انتظار بیشترى دارند؛ از بسیج هم انتظار بیشترى دارند. پس اخلاق و معنویت هم از نیازهاى عمده‌ى شماست! درسهاى اخلاقى را در بین خودتان رائج كنید. از اساتید اخلاق و موعظه‌گرها استفاده كنید. البته مواظب باشید در دام عنكبوتهاى دنیادار و دكاندار گرفتار نشوید؛ این روزها از این چیزها هم زیاد است: دكاندارهایى كه به اسم معنویت، ادعا مى‌كنند كه امام دیدیم و ...! هیچ واقعیتى هم ندارد. حواستان باشد كه اسیر آنها نشوید.
(بیانات در دیدار اعضاى بسیج دانشجویى دانشگاه‌ها-۳۱/۰۲/۱۳۸۶)


نظام تمدن نوین اسلامی