دوستان عزیز می توانند با مراجعه به سایت

http://www.karsaham.ir/

نسبت به ثبت نام سهام عدالت خود اقدام فرمایند


نظام تمدن نوین اسلامی