مستند راز آرماگدون،کاری از گروه سیاسی – اقتصادی شبکه خبر، در تلاش است تا پرده از رازهای تاریخ معاصر بر دارد.
این مجموعه در هر قسمت، با موضوعاتی از قبیل روایتی از آخر زمان ، پروتکل های زعمای صهیون ، روچیلدها و امپراطوری جهانی صهیونیسم ، صعود رضاخان و سلطنت پهلوی ، فراماسون ها جاده صاف کن حکومت پهلوی و… در ۲۶ قسمت ۱۵ دقیقه ای تولید شده است.

همچنین در این مجموعه ،ریشه ها و زمینه های سیاسی – تاریخی  جهان ،به ویژه خاورمیانه و کانونهای مرموز و پنهان صهیونیستی پشت پرده وقایع و تحولات دوران ۱۰۰ساله اخیر به نمایش در می آید.
دیدن این مجموعه که براساس مدارک و اسناد مکتوب و تصویری ، با نظر ۲۳ کارشناس ، مورخ ، تحلیل گر در مسائل تاریخی ، سیاسی تولید شده است، را به شما گرامیان توصیه می کنم.


http://s2.picofile.com/file/7250917846/Edame_matlab1.jpgمستند راز آرماگدون

 1. قسمت اول
 2. قسمت دوم
 3. قسمت سوم
 4. قسمت چهارم
 5. قسمت پنجم
 6. قسمت ششم
 7. قسمت هفتم
 8. قسمت هشتم
 9. قسمت نهم
 10. قسمت دهم
 11. قسمت یازدهم
 12. قسمت دوازدهم
 13. قسمت سیزدهم
 14. قسمت چهاردهم
 15. قسمت پانزدهم
 16. قسمت شانزدهم
 17. قسمت هفدهم
 18. قسمت هجدهم
 19. قسمت نوزدهم
 20. قسمت بیستم
 21. قسمت بیست و یکم
 22. قسمت بیست دوم
 23. قسمت بیست و سوم
 24. قسمت بیست و چهارم
 25. قسمت بیست و پنجم
 26. قسمت بیست و ششممنبع:
عصر انتظارنظام تمدن نوین اسلامی