تبلیغات
بصیرت آخرالزمانی

پاسخ: امام زمان(ع) آخرین حجت خدا و ذخیره او برای عالم هستی است که به واسطه او، زمین از عدل و قسط پر می‌گردد و دین الهی اسلام پابرجا شده و استقرار می‌یابد و مردم به سمت عبادت و عبودیت خداوند حرکت می‌کنند. او واسطه فیض الهی به عالم وجود است و عنایات و الطاف الهی، از طریق او به مخلوقات می‌رسد. او آخرین وصی پیامبر خاتم است که خداوند به واسطه وجود او بلاها را از مردم ـ به خصوص شیعیان ـ دفع می‌کند؛ چنان که آن بزرگوار فرمود: من خاتم اوصیا هستم و خداوند به واسطه من بلا را از اهل و شیعیانم دفع می‌کند.(بحار الانوار، ج52، ص30). او وارث علم انبیاء و اولیای الهی است. و ویژگی‌ها و خصایص آنان در او جلوه‌گر است. او مظهر رحمت بی منتهای خداوند است که دوران حکومت او، انسان‌ها معنای کامل مهر و عطوفت الهی را با همه ابعادش حس می‌کنند. او حافظ دین خداوند و مبین آیین او بوده و وظیفه هدایت گری را بر عهده دارد و با احاطه بر قلوب مردمان، هر آن کس را که خواهان سعادت و نیک بختی است، تربیت و راهبری می‌کند. البته اینها بخشی از ویژگی‌های شخصیتی امام عصر(عج) است.


نظام تمدن نوین اسلامی