تبلیغات
بصیرت آخرالزمانی

درباره شباهت های امام با پیامبران الهی، روایت های فراوانی داریم که به بعضی از آنها اشاره می کنیم .

امام سجاد علیه السلام فرموده است: « در قائم ما چند سنت از پیامبران است، آن سنتی که از آدم و نوح علیه السلام دارد، طول عمر است و از ابراهیم علیه السلام پنهان بودن ولادتش و دوری گزیدن وی از مردم و از موسی علیه السلام غیبت از مردم و از عیسی علیه السلام اختلافی که مردم درباره او دارند و از ایوب علیه السلام گشایش بعد از گرفتاری و از محمد صلی الله علیه و آله و سلم قیام با شمشیر ».(1)

از امام باقر علیه السلام چنین روایت شده است: «‌ قائم آل محمد صلی الله علیه و آل و سلم پنج شباهت با پیغمبران دارد: شباهتی که به یوسف علیه السلام دارد، غیبت و پنهانی او از خواص و عموم مردم و برادرانش است و شباهتی که با موسی علیه السلام دارد، غیبت طولانی و مخفی بودن ماجرای ولادتش است و شباهت شباهت وی به عیسی علیه السلام، اختلافی است که مردم درباره او دراند، زیرا جماعتی گفتند او متولد نشده . عده ای گفتند او مرده و گروهی گفتند، او را کشته اند و شباهتی که به جدش محمد صلی الله علیه و آله و سلم دارد، قیام با شمشیر و کشتن دشمنان خدا و رسول و ستمگران است و وی به وسیله شمشیر و وحشتی که در دل ها پدید می آید، یاری می شود».(2)

البته در روایات بسیاری آمده که حضرت از نظر چهره و اخلاق، شبیه ترین مردم به پیابر اسلام است.

از امام حسن عسکری علیه السلام چنین روایت شده: «‌ او از جهت خَلق و خُلق شبیه ترین مردم به رسول خداست».(3)

پی نوشتها :

1. کمال الدین، ص 322.

2. بحارالانوار، ج51، ص 217.

3. کمال الدین ،ج2،ص118.


نظام تمدن نوین اسلامی