تبلیغات
بصیرت آخرالزمانی

یارانی که همراه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند، در اوج تربیت نفس خویش، به پایگاهی رسیده اند که تصور آن مشکل است. ایشان در بحران تضادها و کشمکش های مادی حاکم بر اجتماع بشری، خودشان را نگه می دارند و هیچ موقع تابع هواهای نفسانی خود و دیگران نمی شوند. هیچ کاری را به دلیل سود مادی انجام نمی دهند. در هر کاری خدا و مصالح افراد و جامعه را مد نظر خود قرار می دهند. به دلیل رسیدن به این مرحله، امام آنها را برای همراهی خود، انتخاب می کند و به مقامی می رسند که همیشه همراه امام اند. در واقع عمل ایشان، سبب رسیدن به جایگاه و مقام همراهی امام می شود.


نظام تمدن نوین اسلامی