تبلیغات
بصیرت آخرالزمانی

 پاسخ : هر کس در هر عصر وزمان، با ایجاد خصوصیات منتظران واقعی امام زمان (ع) (در خود) می تواند جزء یاران آن حضرت باشد. و این امر مخصوصِ افرادی خاص که نام و محل زندگی آنها مشخص باشد نیست.


نظام تمدن نوین اسلامی