دسته بندی : دانلود مستند ,

مستند رازهای حک شده در سنگ

معماری رمزآلود واشنگتن

در این مستند، معانی پنهان  موجود در معماری ، نماد گرایی و ساختار شهر واشنگتن دی سی، که توسط  بنیان گذاران ماسون آمریکا،طراحی شده است،  و ارتباط این مفاهیم با  تشکیل آمریکا و نوع عملکرد این کشور درجهان بررسی می شود. تا دریابیم بنیان گذاران آمریکا چه سرنوشتی برای برای این کشور انتخاب کرده اند.

http://s2.picofile.com/file/7250917846/Edame_matlab1.jpg


 


قسمت اول  دانلود       کیفیت پایین15mb-مستقیم        کیفیت بالا38mb-مستقیم

        سرور دوم            کیفیت پایین-مستقیم     کیفیت بالا-مستقیم

--------------------------------------------------------------------------------------------

قسمت دوم دانلود       کیفیت پایین11mb-مستقیم        کیفیت بالا50mb-مستقیم

           سرور دوم              کیفیت پایین-مستقیم     کیفیت بالا-مستقیم

---------------------------------------------------------------------------------------

قسمت سوم  دانلود       کیفیت پایین7mb-مستقیم        کیفیت بالا35mb-مستقیم

سرور دوم                کیفیت پایین-مستقیم     کیفیت بالا-مستقیم

-----------------------------------------------------------------------------------------

قسمت چهارم  دانلود       کیفیت پایین15mb-مستقیم        کیفیت بالا37mb-مستقیم

سرور دوم                         کیفیت پایین-مستقیم     کیفیت بالا-مستقیم

-----------------------------------------------------------------------------------------

قسمت پنجم   دانلود
       کیفیت پایین14mb-مستقیم        کیفیت بالا30mb-مستقیم

سرور دوم                     کیفیت پایین-مستقیم     کیفیت بالا-مستقیم

----------------------------------------------------------------------------------------

قسمت ششم  دانلود
       کیفیت پایین-مستقیم        کیفیت بالا-مستقیم

            سرور دوم            کیفیت پایین12mb-مستقیم     کیفیت بالا27mb -مستقیم

منبع:

http://49ia.blogfa.com
برچسب ها : مستند معماری رمزآلود واشنگتن , مستند رازهای حک شده در سنگ و معماری رمزآلود واشنگتن , دانلود مستند رازهای حک شده در سنگ و معماری رمزآلود واشنگتن , مستند رازهای حک شده در سنگ بنای واشنگتن , دانلود مستند رازهای حک شده در سنگ بنای واشنگتن , مستند رازهای واشنگتن , دانلود مستند رازهای واشنگتن ,


نظام تمدن نوین اسلامی