تبلیغات

معرفی سایت های مراجع تقلید

توضیحات سایت
آیت الله العظمی سید روح الله خمینی http://www.imam-khomeini.com
آیت الله العظمی سید علی خامنه ای http://www.wilayah.ir
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی http://www.lankarani.net
آیت الله العظمی شیخ محمد تقی بهجت فومنی http://www.aviny.com/ahkam/resalehbahjat
آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی http://www.tabrizi.org
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی http://www.makaremshirazi.org
آیت الله العظمی سید علی سیستانی http://www.sistani.org
آیت الله العظمی شیخ حسین نوری همدانی http://www.noorihamedani.com
آیت الله العظمی شیخ لطف الله صافی گلپایگانی http://www.saafi.net
آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم ttp://www.alhakeem.com
آیت الله العظمی یوسف صانعی http://www.saanei.org
آیت الله العظمی عبالکریم موسوی اردبیلی http://www.ardebili.com
آیت الله العظمی سید محمد شاهرودی http://www.shahroudi.org
آیت الله العظمی میرزا جواد غروی علیاری http://www.gharavi-aliari.com
آیت الله العظمی محمد باقر حکیم http://www.al-hakim.com
دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبریhttp://www.khamenei.ir