تبلیغات
بصیرت آخرالزمانی

تبیین اهداف پایگاه نظام تمدن نوین اسلامی


logo-1نظام سازی مهمترین تکلیف مقتضی زمان ما

نظام‌سازی کار بزرگ و اصلی شما است. این کاری پیچیده و دشوار است. نگذارید الگوهای لائیک یا لیبرالیسم غربی، یا ناسیونالیسم افراطی، یا گرایشهای چپ مارکسیستی، خود را بر شما تحمیل کند؛ اردوگاه شرق چپ فرو ریخت و بلوک غرب فقط با خشونت و جنگ و خدعه بر سر پا مانده و عاقبت خیری برای آن متصور نیست. گذشت زمان به زیان آنها و به سود جریان اسلام است. هدف نهائی را باید امت واحده‌ی اسلامی و ایجاد تمدن اسلامی جدید بر پایه‌ی دین و عقلانیت و علم و اخلاق، قرار داد[1]؛


تاملی در نسبت آرمانهای گذشته گانمان با وقایع فعلی

اگر با مقداری تامل به واقعیت های زمان خویش بنگریم خواهیم دید که در یک قرن گذشته صفحه ی تاریخی کشور ما روز به روز در جهت ترقی تجربه ی  کسب کرده است آرمانهای دست نیافتنی  که بزرگان ما زمانی آرزوی تحقق آن را داشتند الان به وقوع پیوسته است؛زیرا  الان می بینیم که:

 1. آرمان داشتن استقلال سیاسی کشور از دخالت مستکبران به وقوع پیوسته؛
 2. آرمان تشکیل امت واحده اسلامی ایرانی (یعنی ملت سازی یکپارچه ی فرهنگی) الان به وقوع پیوسته ؛
 3. آرمان داشتن نظام سیاسی بر گرفته از مبانی فرهنگی بومی خویش(یعنی جامعه سازی نظام یافته ی فرهنگی) به وقوع پیوسته؛
 4. آرمان ارتقاء یافتن سطح علمی و رشد سواد عمومی درکشور به وقوع پیوسته؛
 5. آرمان داشتن عزت نفس ملی و منطقه ی به طوری که بتوان دخالت در تصمیمات منطقه ی کرده و حرف اول و فصل الکلام توسط بزرگان ما باشد الان به وقوع پیوسته؛
 6. آرمان شکست دادن مستکبرین جهان و ترس و واهمه ی آنها ازقدرت ما الان به وقوع پیوسته؛
 7. آرمان اینکه بتوانیم از مظلوم دفاع کنیم و در حمایت از او به ظالم تشر بزنیم به وقوع پیوسته؛
 8. و صدها نمونه ی دیگر از آرمانهای که قبلا برایمان آرزو بود ولی الان به وقع پیوسته است؛

البته نقاط ضعف های بی شماری هم داریم ولی در نسبت سنجی با اقدامات خصمانیه دشمنان (دیرینه با اسلام و ملت ایران) رو به جلو بوده ایم؛

 

لوازم تحقق یافته برای نظام سازی

الف) لوازم ملی:

 در دشمنی دشمنان مان هم ملت ما پخته شده و به چنان تجربه ی تاریخی مهمی رسیده است که الان دیگر می داند از چه شرایطی گذر کرده و در چه شرایطی هست و می داند دشمنان و دوستان او قبلا چه کسانی بودند و چه کسانی هستند و می داند دشمنانمان قبلا از کجاها به ما ضربه زدند و از چه جاهای خواهندزد؛ در نگاه کلی ملت ما الان دیگر با نقاط ضعف ها و آسیب ها خویش آشنا شده و در صد برطرف و خواهان تحول اساسی با انگیزه پیشرفت و تعالی  است؛

ب) لوازم بین الملی:

همچنین بیداری مسلمین جهان و اسلام خواهی روز افزون جهان دل گرمی دیگری برای ملت ما می باشد که می بینند آرمانهایشان به وقوع می پیوندد آن هم درحالی که تشت بی آبرویی نظام های سیاسی سوسیال و لیبرال در مقابل دیدگان جهانیان به زمین آمده است چنان بی آبرویی که بستری شده است  برای ترویج عدالت خواهی عمومی جهانی برای از بین بردن تک خوری مستکبران و تحقق انقلاب جهانی برای فرو ریختن همه ی نظام های الحادی جهان، انشاء الله

 

مهمترین وظیفه ی نخبگان در زمان فعلی

با نگاه به همین واقعیت ها وظیفه ی فعلی ما را در مقابل مستضعفین جهان مشخص می شود؛ که الان موقع این است که نخبگان( متعهد و مؤمن) همت خویش را نظام سازی توحیدی نمایند همان نظامی که بر مبنای تحقق اعلی درجه ی کلمه ی توحید به قامت ایستاده و برای ملت سازی یکپارچه ی جهانی  انتظام می یابد نظام سازی که آرمان اصلی در آن تحقق جامعه و تمدنی برای رشد استعداد های حقیقی و فطری انسان است و بر مدیریت دولتی است که انسانیت انسان در آن تکریم می شود؛انشاء الله

مباحث و محورهای اصلی گفتمان سازی پایگاه

 در این پایگاه مباحثی برای تحقق آرمان تمدن نوین اسلامی گفتمان سازی خواهد شد که عناوین محور های آن به شرح ذیل است:

 1. تبیین واقعیت فعلی و مقتضیات تاریخی زمان خویش

 2. تبیین معرفت توحیدی

 3. تبیین نظام تمدن نوین اسلامی

 4. تبیین سبک زندگی

 5. تبیین جامعه و دولت اسلامی

 6. نظام سازی معرفتی کلان بر مبنای معرفت توحیدی؛

 7. طرح ریزی شاخه های علوم بومی توحیدی

 8. نظام سازی کلان تمدن نوین اسلامی


 تبیین آرمانهای پایگاه نظام تمدن نوین اسلامی

 برای تحقق بخشی به مطالبه ی امام خامنه ی در زمینه ی نظام سازی  ابتدا نیازمند به تبیینی از واقعیت های فعلی خویش و آفت ها و نقاط مثبت خویش و آگاهی از واقیات و مقتضیات تاریخی خویش هستیم سپس باید شناختی از نظام های معرفتی تحقق یافته در بستر تاریخی جهان و برسی نقاط قوت و نقاط ضعف آنها کسب کنیم یعنی با استفاده از تجربیات تاریخی ملت های زندگی کرده در این نظام های بشری خصوصا تجربه تاریخی ملت های مسلمان که در نظام های تلفیق یافته التقاطی اسلام با نظام های بشری زندگی کردند شناختی مقدماتی در زمینه نقاط قوت و مثبت نظام های تحقق یافته داشته باشیم تا بعد در نظام سازی کلان توحیدی با دقت بیشتری مبانی توحیدی خویش را تبیین کنیم ؛

بعد با تبیین معرفت توحیدی و طرح ریزی شاخه های علوم بومی توحیدی خویش که مبتنی بر معرفت توحیدی اسلامی است یعنی همان تئوری پردازی همه جانبه ی نظام معرفت توحیدی اسلام به صورت کلان در همه ی عرصه های زندگی انسان می باشد تا بر مبنای چنین بنیان توحیدی نظام تمدن نوین اسلامی (همان تمدنی که زمینه ساز تعالی انسان در اعلی درجه ی استعداد او که قابلیت رشد و کمال بی نهایت دارد) را تبیین کنیم؛

 

توسعه در علم قدرت آفرین و تمدن ساز است

واقعیت فعلی زمان ما این است که الان نظام لیبرالیسم غرب چون حدود ۲۵۰ میلیون کشته بر دامن خویش در صفحه ی تاریخ گذشته است[2] پس باید نزد ملت ها منفورترین نظام باشد وهمه ملت ها باید دنبال جایگزینی برای این نظام باشد ولی چرا این طور نیست؟

چون سردمداران توسعه دهنده ی بنیان علمی و تحقق دهنده ی ارزش های نظام لیبرالیسم با سیاست های استعمارگرانه و کشف قله های جدید دانش توانستند قدرت ملی خویش را روز افزون نمایند و به وسیله ی همین قدرت علمی به تسخیر منابع طبیعی با حرص و ول رو بیآورند یعنی با استخراج و تسلط بر منابع طبیعی به چنان مظاهر تمدنی دست یافتند که در میدان رقیب طلبی فریاد هل من المبارز آنها بی جواب ماند و به موجب این سمِّ مهلک «ما نمی توانیم» را در ذائقه ملت های رسوخ دادند؛ طوری که ملت های عقب مانده را  شیفته ی این مظاهر تمدنی خویش کردند یعنی با سوء استفاده از این شیفتگی ملت ها و با تبیلغات دروغی و وسیع خویش توانستند ملت ها را ( که چون غافل و ناتوان در تحقق نظام تمدن متعالی تر بودند) دچار نوع انگشت به دهنی و سکوت در مقابل نظام غرب گردانند و به موجب همین بود که تجدد طلبی و تقلید افراطی در ملت های عقب مانده، گفتمان غالب دولت مردان و دکترین پیشرفت در بینش روشنفکران شد؛

الگوی غلط و هویت سوز

دست نشانده های استعمار غرب که به ظاهر برخواسته از ملت ها بودند با انگیزه کسب مظاهر تمدنی غرب رو به سبک زندگی نظام لیبرالیسم آوردند ملت  های خویش را در اثر بی عرضه گی خودشان برای ترقی و پیشرفت مقلد بار آوردند؛ با اینکه می دانستند مبانی نظام سلطه صد در صد مغاییر با فرهنگ بومی آنها است و با اینکه می دانستند این تقلید نوعی بی هویتی برای ملت های آنها به ارمغان خواهد داشت ولی با این حال چنان تقلیدی کردند که یا منجر به هضم  فرهنگ بومی خویش در فرایند کسب ارزش های فرهنگ غرب شد یا دچار التقاطی که در نهایت منجر به هضم در مقابل آرمانهای لیبرالیسم  خواهد شد؛

سلطه با انتشار اندیشه ها

نتیجه اینکه واقعیت فعلی بیشتر ملتها در مقابل لیبرالیسم ناتوانی از رویاروی با آن است چون نخبگان خودشان با علوم و تئوری های آنها نخبه شده اند و بنیان های الحادی نظام لیبرالیسم را فکتی(Fact) انکار ناپذیر تلقی می کنند به خاطر همین این نظام را پایان تاریخ دانسته و حتی تصور بودن نظام جایگزینی که پاسخ گویی نیازهای حقیقی انسان و کمال دهنده جامع او باشد را محال می دانند؛

تبیین و طرح ریزی نظام های کلان معرفتی بر مبنای توحید

پس بعد از فهم واقعیت های زمانه خویش خصوصا بعدِ وقوع انقلاب اسلامی ایران و بیداری مسلمین جهان و عدالت خواهی ملت های مظلوم جهان، اگر آرمان ما مسلمین احیاء تمدنی نوینی با مبنای اسلام باشد نشانه ی بصیرت و واقع بینی است؛

زیرا ما هم بستر های فرهنگی متعالی برای نظام سازی متعالی داریم و هم به خاطر از بین نرفتن آرمانها و اهداف توحیدی خویش ناچارایم نظام سازی کنیم ولی  اگر سستی کنیم با چشن خودمان خواهیم دید که جامعه ای مان روز به روز از کمال حقیقی اش دور می گردد؛

 البته با توجه به اینکه مبنای نظام  معرفتی ما مغایر با مبانی لیبرالی( که غیر توحیدی و مادی می باشد) است پس در ابتدا باید نظام های کلان معرفتی  خویش که بر مبنای توحید را تبیین و طرح ریزی نمایم؛


رهائی از سلطه دکترین اصلی نظام سازی توحیدی

 باید هدفها تبیین شود. یکی از مهمترین هدفهای این بیداری، رهائی از شرّ سلطه‌ی استکبار جهانی است؛ این را باید صریح گفت ..یکی دیگر از هدفها، نظام‌سازی است[3]؛


اهمیت نظام سازی

پس نظام سازی از اهم کارهاست؛ زیرا آمریکا توانست: با نظام لیبرالیسم خویش به کشورها مسلط شده و بلوک شرق یعنی سوسیالیسم را شکست دهد.

نظام سازی توحیدی برای دولت سازی توحیدی جهانی

اما بیشتر کشورها حتی امثال چین ، ژاپن ، روسیه و… چون نظام جایگزینی برای اداره جامعه ی خود در مقابل لیبرالیسم ندارند و فرهنگ بومی آنها ظرفیت باز تولید نظامی مطابق با فرهنگ گذشته ی ملت خویش ندارند، اعتماد به نفس رویارویی با نظام امپریالیسم یعنی جهان خواری لیبرالیسم ندارد و در نبرد فرهنگی یا soft war یعنی جنگ نرم مجبور به قبولی سلطه ی نظام لیبرالیسم و همسو شدن با آرمانهای این نظام هستند؛ نتیجه اینکه غرب پس از طرح ریزی نظام حکومتی خویش یعنی لیبرالیسم و تبلیغات وسیع و دامنه دار خویش توانست فرهنگ و ذائقه ی ملت ها را پذیرا و عطش ناک سبک زندگی خویش (که بن مایه اصلی آن Laissez-faire یعنی – عدم مداخله یا بگذار هر چه میل دارد انجام دهد-) نماید که عاقبت چنین نگرشی جز بی حیایی و به دام افتادن انسان ها در یوق شهویات و نفسانیات نخواهد بود آری برادر، چنین سلطه گر شدند؛

اسلام تنها مکتب وحیانی تعالی بخش و محفوظ مانده از تحرف

برای نظام سازی است: انشاء الله که الان لیبرالیسم در آستانه سقوط خویش است مسلمانان با طرح ریزی نظام تمدن نوین اسلامی خویش به دنیا اثبات کنند که تنها مکتب وحیانی تعالی بخش و محفوظ از دست تحرف گران اسلام است.


اهداف این وب سایت

در این وب سایت که آن را با عنوان نظام تمدن نوین اسلامی  www.ntne.ir راه انداختیم سعی خواهد شد با تبیین و تحقیق وسیع و دوباره معرفت توحیدی دین اسلام نظام معرفتی و کلانی را با مبنای آن ارائه دهد تا زمینه و نظام معرفتی تمدن نوین اسلامی باشد این هدف به صورت مقالات ، پوستر ، عکس نویشته ، کلیپ ها و مستنداتی تحقیقی و پژوهشی تحقق خواهد یافت تا اثبات شود تنها تمدنی که می تواند بخلاف تمدن لیبرالیسم انسان و زندگی او را تعالی بخشد تمدن نوین اسلامی است.

اهمیت تشکیل کرسی نقد و نظر درباره نظام سازی

الان وب ها وبلاگ های مذهبی زیاد در زمینه تبلیغ فعالیت می کنند و چون کار گروهی نیست و هیچ یک از مطالب و پست های هم دیگر اطلاعی ندارند از انتقادات و پیشنهادات هم دیگر باخبر نبوده در نهایت به بی حوصله گی و بی رغبتی دچار شده و حرکت جهادی در این زمینه صورت نمی گیرد.

دعوت نامه برای عضویت

بلاخره اگه مایل باشید در جمع ما که انشاءالله هزاران نفر وبلاگ نویس و وب نویس در عرصه تبلیغ خواهیم بود بپیوندید منت بذارید با مطالعه ی مطالب قرار داده شده در سایت و عضویت در وب سایت نظام تمدن نوین اسلامی بتوانیم مجاهدان عرصه تبیین و مبلغان نظام تمدن نوین اسلامی باشیم انشاء الله ما را بهرمند انتقادات و پیشنهادات خویش فرماید.


شرایط عضویت در نویسندگی و مدیریت در پایگاه

با سلام خدمت شما افسر جنگ نرم گرامی، برای اینکه برای شما کنترل پنل (با عنوان عضو رسمی نویسنده) پایگاه ایجاد شود شرایط زیرا مطالعه فرماید:

 1. لطفا قبل ثبت نام تبیین اهداف سایت را مطالعه فرماید؛
 2. مطلب شما که با نام شما در سایت انتشار می یابد باید تولیدی خود شما باشد که می تواند در قالب متن حداقل ۵۰۰ کلمه که مستند و تحقیقی شما باشد عکس نوشته و پوستر تولیدی شما حتی کلیپ و مستنداتی که تولیدی شماست البته همه ی این مورد باید به یکی از موضوعات سایت مرتبط باشد تا گفتمان سایت که در بخش معرفی سایت ارائه شده رعایت شده باشد؛
 3. کلید واژه های که برای مطلتان انتخاب می کنید مرتبط با محتوای ارسالی شما باشد همچنین می توانید کلید واژه های که در سایت قید شده استفاده نماید؛
 4. لینکی های بیرونی که در سایت قرار می دهید بیش از یک لینک نباشد؛
 5. خود را مُلزم فرماید که هفته ی حداقل ۲ مطلب بفرستید با حرکت جهادی در جهت تحقق مطالبات رهبری، تا شما هم در نشر و تبیین معارف ناب توحیدی عند الله حسنه ی نسیب خود فرماید؛
 6. نظرات و انتقادات خود را نسبت به محتوای ارائه شده ی حقیر و دیگر نویسنده گان سایت بفرماید؛ تا اتاق فکر و کرسی علمی تشکیل شود؛
 7. تبیین دقیق مباحث ارائه شده و بسط مطالب به نظر حقیر فقط با به کرسی نهادن و نظرات متقابل صورت می پذیرد امید است با نظرات متقابل شما دوستان ،که حقیر هم در بحثتان شرکت و استفاده خواهم کرد؛ تا بتوانیم به اندازه ی وسع خویش آرمان پایگاه که تحقق مطالبات رهبری و مقتضی زمان ماست را تبیین و تشریح کرده و گفتمان ساری نمایم؛ انشاء الله.


در نهایت با رجوع به لینک عضویت برای ایجاد کنترل پنل وردپرسی شما  اقدام به عضویت فرماید؛


دانلود فایل پی دی افبا تشکر مرتضی جلیلی           …………………………………..

 1. بیانات امام خامنه ی در اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی۱۳۹۰/۰۶/۲۶
 2. رجوع شود به مستند تاریخ نگفته ی آمریکا Untold_History_of_the_United_States اخته شدن توسط فیلم ساز معرف آمریکایی الیور استون. که اببته پسر ایشان شان استون شیع شده و به علی استیون تغیر نام داده (می توانید با رجوع به ویکی پدیا اطلاعاتی اززندگی این پدر و پسر به دست آورید)
 3. بیانات امام خامنه ی در دیدار شرکت‌کنندگان در اجلاس جهانی اساتید دانشگاه‌های جهان اسلام و بیداری اسلامی ۱۳۹۱/۰۹/۲۱برچسب ها : تحول و امقلاب , تمدن نوین اسلامی , پوستر های زیبا , مطالب مفید تمدن سازی , معرفی سایت تمدن نوین اسلامی , معرفی پایگاه مرتضی جلیلی ,

پیش گفتار و درخواست

با سلام  متن پایین نامه ی سرگشاده ی به مخالفین تمدن نوین اسلامی در پاسخ سخنرانی های عمومی و زنده ی تلوزیونی امثال آقای بیژن عبدالکریمی که صراحتا رهبر عزیزمان را که گفتمان ساز و مطالبه گر این مطالب درجامعه ی علمی کشور هستند را متوهم و تاریخ نشانس می دانند ؛ می باشد؛

جالب است نه در مناظرات و نه در شبکه چهار که ایشون توهین کرده و می کنند کسی جواب ایشان را نمی دهد و ایشان الان در بین بیشتر دانشگاهیان به عنوان جامعه ی علمی کشور که مخالف نظریات رهبری است تلقی می شوند؛

این نامه سرگشاده البته در این نامه مخاطب عموم مخالفین مطالبات رهبری است ولی ظاهرا در کشور فقط آقای عبد الکریمی  علاوه بر مخالفت علمی سکان دار مخالفت عوامانه و توهین آمیز به مطالبات رهبری هستند؛

این نامه جواب خوبی به ایشان داده از همه ی دوستان تقاضا می شود اگر صلاح دیدند( البته بعد ملاحظه اگر صلاح بود) در  سایت های  و شبکه های اجتماعی خویش انتشار دهند تا ایشان فکر نکنند پاسخی برای فحاشی های به ظاهر علمی ایشان وجود ندارد؛

می توانید از طریق لینک زیر بعضی ازفایل های توهین بیژن عبدالکریمی به مطالبات رهبری را مشاهده فرماید:

(لینک دانلود فایل سخنان بیژن عبدالکریمی در مناظرات غیر رسانه ای)

(لینک دانلود فایل سخنان بیژن عبدالکریمی در مناظرات غیر رسانه ای)

البته خود رهبری در دیدار دانشجویان پاسخ های عمیقی در ضمن فرمایشات خویش به مخالفان دادند؛

(لینک دانلود فایل سخنان رهبری در جواب مخالفان)

(لینک دانلود فایل سخنان حجت الاسلام پناهیان در جواب مخالفان)


نامه ی سرگشاده به مخالفان تمدن نوین اسلامی

nameبا عرض سلام و خسته نباشید بدون مقدمه به خود بیآیید و رسالت خویش را دریابید زیرا:

همیشه ی تاریخ بودند کسانی مثل شما که با وجهه ای علم گرایی و ژست روشنفکرانه با هر تحولی مخالفت کردند و همیشه ی تاریخ فقط اهل نق زدن ، شعار دادن ، دعوت به تقلید از بیگانه و عدم اعتماد و تکیه به ملت خویش بودند البته دم از روشنگری ، روشنفکری وتفکر می زدند ولی در بطن تفکرشان جز تقلید و خیانت نبود؛

به خود بیآیید که همین ها بودند:

در شناسنامه ی تاریخی آنها خیانت به خودی و پورسانت گرفتن از دشمن ثبت شده و همین ها بودند که با همین خموداندیشی ها از انقلاب مشروطه عقب ماندند در انقلاب هم انجمن ها و احزاب ها تشکیل دادند بر علیه امام و نخبگان انقلاب؛

به خود بیآیید که همین ها بودند:

در سالهای بعد از انقلاب باز با استفاده از روش خائنان قبل از خود هی با شعار (ما نمی توانیم) و شعار (چنین چیزی خلاف واقعیت های تاریخی) است از تحولات عقب ماندند ولی جوانان کم سن سال(که با عینک اینها متهم به عوامی و نفهمی هستند) همراه امام و نخبگان انقلاب(که متهم به عوام فریبی و  Populism هستند) توانستند تحولات را مدیریت کرده و پیش برند؛ جای تاسف که بعضی از اساتید و دکتر دارها و حتی عمامه به سر های به ظاهر باسواد ولی عقب مانده از درک مقتضیات زمان و زیستگاه تاریخی فعلی خویش با شعار واقعیت گرایی(ما خیلی بدیم پس نباید اصلا بتوانیم) از تحولات عقب ماندند؛

به خود بیآیید که همین ها بوده و هستند که:

پیش برنده های اصلی اهداف کلان انقلاب و شهدا را به داشتن تفکر انتزاعی و عقل وهمگرا متهم می کردند و می کنند و با هر مطالبه ی تحولگرای رهبری چه مطالبه ی ایشان در تحول حوزه و چه تحول در علوم انسانی و چه تبیین و طرح ریزی نظام کلان تمدن نوین اسلامی و غیره مخالفت کرده و آنها را واقع بینانه نمی دانند؛ زیرا خود مدافع و دکتر بگیرهای علومی که در جامعه ی الحاد مساله سازی شده و پاسخگوی مسائل الحادی و مخالف مبانی توحیدی و تعالی انسانی است هستند؛

به خود بیآیید که همین ها بوده و هستند که:

صراحتا با ژست واقع بینی البته خمود اندیشی با هر آرمان و هدفی مخالف کرده و مقابله می کند و به جای ذره ی حرف علمی و عقلی صراحتا در شبکه ها و در مناظرات به رهبر عزیز توهین کرده و مطالبات ایشان را ثمره عقل توهمی و تاریخ نشناسی می دانند؛ ولی دریغ از ذره ی تاریخ شناسی در خود ایشان، که خودشان از تاریخ زندگی خود عقب ماندند و سخنانشان مانند سخنان کسانی است که انگار در جامعه ی صد سال گذشته ایران زندگی می کنند ایران صد سال قبل که هنوز ملت سازی نشده برای ظهور انقلابی  نظام ساز و جامعه سازِ مستقل از دخالتهای مستکبران ؛

به خود بیآیید و دست از خمودی و خیانت بردارید و همراه خودی ها باشید که:

تاریخ ما تاریخ بعد از نظام سازی و ملت سازی است و انشاءالله در شرف دولت سازی اسلامی هستیم الان در این دو مهم (نظام سازی و ملت سازی) صد در صد ما از تمامی کشورها جلو تریم؛ پس چطور داعیه ی تحولات بعدی که تحول یافتن به سبک زندگی متعالی و داشتن زیستگاه فرهنگی متعالی برای رشد استعدادهای حقیقی انسانی خویش است را نداشته باشیم که بسیاری از زیر ساختهای این هم محقق شده است؛

عزیزان وطنی به خود بیآید و بیدار شوید زیرا دشمن از بیداری ما می ترسد:

از اعتقاد به توانایی و عزم راسخ ما می ترسد ما ایران قبل از انقلاب نیستیم انقلاب ما خیلی وقت است که به وقوع پیوسته دیگر هیچ مستکبری برای ما تصمیم نمی گیرند البته جز از کانال بعضی از شما مخالفان همیشه عقب مانده از تحولات و جز از کنال امثال شماها نفوذ نمی کند و تصمیمات خود را به کرسی نمی نشاند یکبار هم که شده به انقلاب و شهدا و ملت شریف ایران خودی نشان داده و یکبار هم شده دوست شاد کن باشید و دشمن ناراحت کن؛ والسلام علی من اتبع الهدی

 

دانلود فایل pdf
برچسب ها : بیژن عبدالکریمی , بیژن عبدالکریمی mp3 , بیژن عبدالکریمی سروش , توهین بیژن عبدالکریمی , دکتر بیژن عبدالکریمی , سایت بیژن عبدالکریمی , سایت بیژن عبدالکریمی و سروش ,

 چیستی نفاق   آفات نفاق  
  استثناهای نفاق   اسباب نفاق
 خطر نفاق بر جامعه   معالجه ی نفاق  
  نفاق از نظر بزرگان   معرفی آثار درباره ی نفاق

فهرست مجموعی مطالب در رابطه با نفلاق

 نفاق بیماری روحی
کتاب بصیرت از بطن دین تا باطن دنیا
خطر نفاق بیش از کفر
نفاق بالاترین عقوبت برای انسان
آشنایی با جریان های جامعه بشری
نفاق افکنی حرام عینی است ، آیت الله جوادی آملی 
گرفتار نفاق اند ، مبارزه کنندگان باغدیر
دایرة المعارف شهدای مبارزه با نفاق رونمایی گردید
منافق و نفاق ، آیت الله سبحانی
سقیفه ثمره ی نفاق 10 ساله 
مذمت نفاق

 نشانه ها و ویژگی های نفاق جدید
نفاق سیاسی از منظر مقام معظم رهبری
بررسی پدیده نفاق در جامعه اسلامی
آیه 141 سوره نساء 
مشخصه‏ های بارز منافقان
مسأله نفاق
کفر و نفاق سرچشمه گناه
علت نفاق

موجب رهایی از نفاق
لزوم نفاق ستیزی
افشای نفاق
سیمای منافقین در بیان آیت الله جوادی آملی
نماز و انفاق و منافقان
نفاق چیست
نفاق و عایشه
ریشه ی نفاق
اقسام اهل نفاق در قرآن ، آیت الله سبحانی 
منافقین آفت امت اسلامی
منافیق و چنگ نرم
استثناهای نفاق
نفاق یعنی دو چهرگی

دروویی هشتدار اجتماعی
نفاق و منافقین ، استاد مرتضی مطهری(ره)
مردن منافقانه
مسلمین و نفاق
آفت انقلاب اسلامی نفاق سیاسی
ولایت شاقول ایمان و نفاق
حادثه عاشورا، ثمره اجتماع نفاق و جهل

پیامدهای حاکمیت جریان نفاق
جریان نفاق بر مسند زمامداری
منافقها بدتر از کفار
برچسب ها : نفوذ , نفاق , منافق , فتنه , فتنه ی جدید , نفوذ دشمن , دشمن ,

بیان وسعت و عمق قوای ادراکی انسان

الف)شناخت قوای ادراکی انسان

امام حسین (ع) برای توضیح کیفیت معرفت خود به اینکه عاجز از شکر خداوند است ابعادی از قوای ادراکی خود را شاهد می‌آورد که حتی مراتبی بالاتر از علم حضوری است ایشان دراین‌باره به‌سوی خدا عرض می‌کند: (و انا اشهد یا الهی بحقیقه ایمانی و عقد عزمات یقینی و خالص صریح توحیدی و باطن مكنون ضمیری و علائق مجاری نور بصری)[1] حضرت قوای مدرکش که شاهد این شناخت حضرت به عجز خویش در بجا آوردن شکر الهی است را این‌گونه بیان می‌کند که با حقیقت ایمانش شهادت می‌دهد و اینکه علم حضرت به عاجز بودن خویش در بجا آوردن شکر الهی آیا از سنخ مفاهیم و تصورات است یا نه بالاتر از تصور و حتی تصدیق و حتی بالاتر تصدیق یقینی، یا نه باز بالاتر از تصدیق یقینی که اراده است یا نه بالاتر از اراده که عزم (اراده‌ی محکم) است یا بازهم فراتر از عزم بلکه با عقد عزم حضرت شهادت به چنین عجزی در خود می‌دهد و اینکه حضرت این علم را نه اینکه حضوری بلکه حتی فراتر از حضوری چون علم حضوری حضورشیء عند النفس است ولی حضرت می‌فرماید این عجز را نه با نفس بلکه با ضمیریم و باز نه خود ضمیر که باطن نفس است بلکه با مکنون این ضمیر که باطنِ باطنِ نفس است و باز نه با خود این مکنون بلکه با باطنِ مکنونِ ضمیرِ خویش، عجز شکر خدا را می‌فهمد.


وسعت و عمق قوای ادراکی انسان
برچسب ها : رویکرد هستی شناسی تولید علم , وسعت و عمق قوای ادراکی انسان , قوای ادراکی انسان , عمق قوای ادراکی انسان , علم حضوری , مافوق علم حضوری , وسعت درک عجز شکر خدا ,

هویت حقیقی علم تنها راه تعالی

تعریف معرفت چنانچه که شهید مطهری (رحمه‌الله) فرمودند جز با درک درست از محتوای آن امکان‌پذیر نیست و برای درک صحیح محتوای شناخت باید مثل حکما به وحی و شارحان وحی (معصومین علیهم‌السلام) رجوع کنیم چون مطلب آن‌قدر عمیق است که با کمترین انحرافی از دین اسلام نمی‌توان به چنین محتوایی عمیق از شناخت رسید، زیرا دین همان نظام فطرت الله است که انسان با آن نظام خلق‌شده است و خلق شدن با چنین نظام و فطرتی خلق شدن با «أحسن تقویم[1]» است یعنی انسان با دارا بودن چنین نظام و تقویمی همه‌ی امکانات رسیدن به کمال بی‌نهایت را داراست و این دارایی یک امانت از طرف خداست که دیگر مخلوقات چون مانند انسان تسویه نشده‌اند، طاقتِ تحمل چنین امانتی[2] را نداشتند، ولی گرفتن این امانت توسط انسان بااینکه تسویه و نظام خلقتش در «أحسن تقویم» بود جاهلانه بود چون امانتی بود که هم انسان را به «أو أدنی[3]» و هم به «بل هم اضل[4]» می‌رساند؛

محتوای عمیق قرآنی علم

برچسب ها : محتوای عمیق قرآنی علم , تبیین علم , هویت حقیقی علم , تنها راه تعالی , هویت حقیقی علم تنها راه تعالی , تعریف معرفت , عمق معرفت ,

فرق مبنای تحقیقات علمی در تمدن نوین اسلامی و در تمدن غرب:

در جهان‌بینی ما، علم از دل دین می‌جوشد و بهترین مشوق تولید علم[1]، دین است. دینی که ما می‌شناسیم، جهان‌بینی‌ای که ما از قرآن می‌گیریم، تصویری که ما از آفرینش و از انسان و از ماوراءالطبیعه و از توحید و از مشیت الهی و از تقدیر و قضا و قدر داریم، با علم سازگار است؛ لذا تولیدکننده و تشویق‌کننده‌ی علم است. نمونه‌اش را شما در تاریخ نگاه کنید؛ ببینید نگاه اسلام به انسان، به علم، به زندگی بشر، به عالم طبیعت و به عالم وجود، نگاهی است که معرفت نوینی را در اختیار انسان می‌گذارد؛


رویکردهای تولید علم
برچسب ها : رویکردهای تولید علم , تولید علم , مبنای تحقیقات علمی , تمدن نوین اسلامی , مبنای تحقیقات علمی در تمدن نوین اسلامی و در تمدن غرب , فرق مبنای تحقیقات علمی در تمدن نوین اسلامی و در تمدن غرب , معنی تولید علم ,

 تقویت روح علمی با یادآوری گذشته‌ی علمی ایران و اسلام

متأسفانه نسل امروز از گذشته‌ی علمی ایران و اسلام بی‌خبر است؛ گاهی میگویند که فلان چیز قرون‌وسطایی است؛ غافل از این‌که قرون‌وسطی برای اروپا روزگار ننگ است، اما برای ما روزگار نور است؛  کتاب «تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری»، نوشته‌ی «آدام متز[1]» نشان می‌دهد که تمام محیط اسلامی، اصلاً بازار علم دنیاست و آن نقطه‌ی اصلی‌اش هم ایران است؛ یعنی همین اصفهان و ری و فارس و خراسان و هرات و مرو و ... این شهرها مرکز و قله‌ی علم دنیا بوده است؛ اما متأسفانه نسل امروز این‌ها را نمی‌داند. این ندانستن، نه به معنای این است که همین مطالبی را که من گفتم، نمی‌داند؛ چرا، این مطالب را صدبار شنیده است؛ همه در کتاب‌ها هم گفته‌اند؛ همه‌جا هم گفته‌اند؛ اما باورش نیست! بی آن‌که به زبان انکار کند، یک حالت ناباوری در همه‌ی نسل امروز و نسل قبل، نسبت به گذشته‌ی ایران وجود دارد؛ علتش هم این است که تمدن غرب و این فنّاوری پُرسروصدا، آن‌چنان آمده فضا را پرکرده که حتّی کسی جرئت نمی‌کند به شجره‌نامه‌ی خودش نگاه کند؛

امتیاز علمی
برچسب ها : تقویت روح علمی , یادآوری گذشته ی علمی , گذشته‌ی علمی ایران و اسلام , پیشرفت علمی , علم , بنیه ی علمی , امتیاز علمی ,

صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
نظام تمدن نوین اسلامی